• top image

privacy statement

1. inleiding

De General Data Protection Regulation (GDPR), ook wel de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemd, zal per 25 mei 2018 van kracht zijn binnen de gehele Europese Unie.  Voor haar dienstverlening als zakelijke aanbieder van telecom- en internetdiensten is Duocom tele- & datacommunicatie alsmede Duovoip genoodzaakt gegevens van organisaties en haar medewerkers te verwerken en te bewaren.

Duocom tele- & datacommunicatie alsmede Duovoip zal onderstaand weergegeven worden als zijnde Duocom.

In deze verklaring wordt een beschrijving gegeven van de informatie die Duocom verwerkt van derden, waarom dit benodigd is en welke rechten een individu heeft met betrekking tot het inzien, overdragen of het verwijderen van persoonsgegevens.  Tevens wordt informatie verstrekt over de wijze waarop Duocom omgaat met haar leveranciers in het kader van de AVG.  Voor vragen omtrent dit document en de inhoud hiervan kan een e-mail verzonden worden naar info@duocom.nl

2. gegevensverwerking

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de gegevens die Duocom verwerkt:

 • NAW-bedrijfsgegevens;
 • administratieve bedrijfsgegevens (bank- en incassogegevens) ten behoeve van facturatie;
 • contactgegevens van het administratief-, technisch- en/of tekenbevoegd contactpersoon binnen bedrijven ten behoeve van facturatie, ondersteuning en informatieverstrekking;
 • telefoonnummers van bedrijven ten behoeve van de dienstverlening;
 • namen en telefoonnummers van medewerkers ten behoeve van administratieve, bedrijfsmatige en dienstverlenende ordening;
 • facturen en offertes van bedrijven ten behoeve van de administratie;
 • e-mailverkeer dat van en naar Duocom verzonden wordt ten behoeve van de dienstverlening;
 • statistische registratie van alle telefonische gesprekken, verstuurde sms-berichten en verbruikte data per individu ten behoeve van dienstverlening, administratie en voor ondersteuningsdoeleinden, deze gegevens worden voor een periode van 3 maanden beveiligd opgeslagen waarna deze permanent en geautomatiseerd verwijderd worden;
 • IP, login en technische gegevens van (netwerk)apparatuur dat door Duocom of derden (waarvoor expliciet toegang is verleend) geplaatst is op locatie bij de klant ten behoeve van de dienstverlening en voor ondersteuningsdoeleinden;
 • gespreksopnamen van afnemers van Duocom worden (indien afgenomen) voor een periode van maximaal 1 maand beveiligd bij de provider opgeslagen waarna deze permanent en geautomatiseerd verwijderd worden
 • We delen uw persoonsgegevens met derden zoals leveranciers (zoals hosting providers

 

2.1. bewaartermijn

Vanuit de Europese Unie is voor de wet AVG geen limiet aangaande het bewaren van zakelijke (persoons)gegevens vastgesteld. Indien er geen noodzaak meer toe is om gegevens te bewaren zal Duocom zich hier van ontdoen en conform fiscale en/of juridische bepalingen verwijderen uit haar systemen.

2.2. inzien, overdracht of verwijderen van persoonsgegevens

Personen waarvan Duocom gegevens opslaat hebben het recht om deze informatie in te zien, over te dragen en/of te laten verwijderen uit de systemen. Hiervoor kan het individu een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar info@duocom.nl

2.3. vertrouwelijkheid en regulering

Duocom heeft met haar medewerkers een geheimhoudingsverklaring afgesloten aangaande bedrijfs- en privacygevoelige informatie. 

3. verwerkersovereenkomst met derden

Duocom besteedt het verwerken van persoonsgegevens deels uit aan haar leveranciers en partners. Conform de AVG dienen onderling afspraken gemaakt te worden aangaande de verwerking van deze gegevens. Het document waarin deze afspraken worden vastgelegd wordt de  verwerkingsovereenkomst genoemd.

Duocom heeft met haar leveranciers en partners een dergelijke overeenkomst gesloten waarin aspecten als beveiliging, geheimhouding en procedures omtrent datalekken staan vastgelegd. Alsmede wat er met de gegevens gebeurt na afloop van de overeenkomst.

De door Duocom verwerkte en opgeslagen gegevens worden nooit verkocht aan derden. Gegevens worden enkel verstrekt aan derden indien hier noodzaak toe is aangaande de uitvoering van levering van goederen of diensten. Duocom heeft met haar leveranciers en partners een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin afspraken staan over de verwerking en beveiligde opslag van gegevens.

3.1. verwerkersovereenkomst met afnemers

Het is niet nodig geacht een verwerkersovereenkomst te sluiten met ieder bedrijf dat gebruikt maakt van de dienstverlening van Duocom. Het gaat erom dat er tussen partijen afspraken worden gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens en dat deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Dat hoeft niet in een apart document plaats te vinden maar kan verwerkt worden in de algemene voorwaarden en/of in een document als deze. Duocom heeft ervoor gekozen middels dit document te informeren over de omgang met de AVG.

 

Bel mij terug

Naam
Telefoonnummer
Opmerkingen

Ons adres

Duocom, tele- en datacommunicatie
Oosterveldsingel 19N
7558 PJ Hengelo

T 074 - 820 00 00
F 074 - 820 00 09
info@duocom.nl

 

Ons privacy beleid vindt u hier

Over ons

Duocom is opgericht in 2000 en richt zich op de zakelijke markt.

Voor u als ondernemer is contact met uw klanten en netwerk van essentieel belang. Uw telecommunicatie moet dus goed functioneren. Steeds vaker gaan ICT en Telecom samen en het wordt er voor u als de gebruiker niet eenvoudiger op. Als onafhankelijk en landelijk opererend totaalaanbieder op gebied van ICT en Telecom adviseert Duocom u bij het maken van de juiste keuze voor uw communicatievraagstuk en kan u daarin volledig ontzorgen. Duocom heeft professionele en deskundige kennis in huis om u te helpen met uw mobiliteit, bereikbaarheid.